Navigation

Inhaltsbereich

(Sa basond sin l'art. 84 da la lescha da scola e sin las directivas concernent la furmaziun supplementara da las persunas d'instrucziun)
La furmaziun supplementara entaifer la scola serva ad ina entira squadra d'ina chasa da scola u ad ina entira squadra da scola a cuntanscher cuminaivlamain ina furmaziun supplementara prendida en mira.

Realisaziun

Ina furmaziun supplementara entaifer la scola sto vegnir manada tras almain mintga 3 onns. Las instituziuns responsablas per la scola pon manar tras furmaziuns supplementaras entaifer la scola er en cooperaziun cun autras instituziuns responsablas per la scola.

Uras dal curs

La furmaziun supplementara entaifer la scola po avair lieu per la mesadad durant il temp d'instrucziun.

Participaziun als custs tras il chantun

Il chantun paja a las instituziuns responsablas per la scola per ina furmaziun supplementara entaifer la scola – dependentamain dal dumber da persunas d'instrucziun participadas – maximalmain las suandantas contribuziuns als custs dal curs:
a) en cas dad 11 e main participantas e participants: nagina contribuziun;
b) da 12 fin 25 participantas e participants: 2 600 francs;
b) da 26 fin 50 participantas e participants: 4 500 francs;
d) sur 51 participantas e participants: 6 400 francs.
Sch'ils custs effectivs dal curs èn pli bass che las contribuziuns maximalas, paja il chantun mo contribuziuns en l'import dals custs effectivs dal curs.
Il chantun paja per squadra da chasa da scola maximalmain mintga 2 onns da scola ina contribuziun.
La contribuziun chantunala vegn pajada mo, sche la realisaziun da la furmaziun supplementara entaifer la scola è vegnida dumandada ordavant tar l'uffizi e sch'ina garanzia per ils custs è avant maun.