Navigation

Inhaltsbereich

A persunas d'instrucziun che han instruì durant almain 10 onns e cun in pensum d'almain 20 lecziuns per emna sin il stgalim primar u sin il stgalim secundar I resp. d'almain 14 uras per emna sin il stgalim da la scolina po l'instituziun responsabla per la scola conceder in congedi da furmaziun supplementara pajà. Per persuna d'instrucziun sa participescha il chantun mo ina giada vi dals custs d'in congedi da furmaziun supplementara da maximalmain 3 mais.

En ils art. 64 ed 84 da la lescha da scola sco er en ils art. 58 e 69 da l'ordinaziun da scola chattais Vus ulteriuras infurmaziuns. 

Furmaziun supplementara intensiva 

Infurmaziuns/documents d'annunzia pon vegnir retratgs tar:
Zentrum Weiterbildung, Müller-Friedbergstr. 34, 9400 Rorschach, manader Brigitte Kern, 071 858 71 50 u weiterbildung@phsg.ch
www.phsg.ch