Zum Seiteninhalt

Furmaziun

Sco spazi natiral e cultural multifar ha il Grischun fascinà ed inspirà gia da vegl ennà tant scienziadas e scienziads sco er perscrutadras e perscrutaders. Cun instituts da perscrutaziun da renum internaziunal, cun scolas autas e cun scolas professiunalas superiuras dispona il Grischun d'ina vasta purschida en il sectur da la furmaziun e da la perscrutaziun.

En il Grischun contribueschan las purschidas da studi da las scolas autas e da las scolas professiunalas superiuras sco er la lavur da perscrutaziun da differentas instituziuns renumadas essenzialmain a l'attractivitad dal chantun sco lieu economic. Tras sias colliaziuns naziunalas ed internaziunalas han las studentas ed ils students da la Svizra e da l'exteriur la pussaivladad d'absolver in studi u da collavurar a projects da perscrutaziun en in ambient interessant.

-

 

Studegiar en la citad da las Alps

A Cuira, en la chapitala chantunala, sa chattan la scola auta spezialisada dal Grischun, la scola auta teologica sco er la scola auta da pedagogia. En ils secturs da la tecnica, da l'economia, da las scienzas d'infurmaziun, dal turissem, da la construcziun e da la concepziun, da las medias, da la teologia e da la pedagogia porschan questas trais scolas autas da Cuira studis interessants ed innovativs. Uschia è il campus da Cuira – cun tut ils ulteriurs avantatgs da la citad alpina da Cuira – in'alternativa attractiva per studentas e per students da l'entira Svizra e da bleras autras naziuns.