Navigation

Inhaltsbereich

Las taxas da valitaziuns d'immobiglias per proprietaris vegnan reducidas

Data da publicaziun: 19.10.2023

La Regenza ha concludì da metter en vigur la revisiun parziala da l'Ordinaziun davart las valitaziuns uffizialas d'immobiglias per il 1. da december 2023. Ella reducescha uschia las taxas da valitaziuns d'immobiglias per las proprietarias ed ils proprietaris.

Cun la revisiun parziala vegnan reducidas las taxas che las proprietarias ed ils proprietaris ston pajar. Quai pertutga per exempel las taxas per valitaziuns, sche la proprietaria u il proprietari ha fatg investiziuns, sco er ils custs per la consegna d'actas ...

https://www.gr.ch/RM/medias/communicaziuns/MMStaka/2023/Seiten/2023101901.aspx

Taxas per valitaziuns da revisiun vegnan reducidas

Data da publicaziun: 12.05.2022

La Regenza ha approvà la revisiun parziala da l'Ordinaziun davart las valitaziuns uffizialas d'immobiglias. Questa ordinaziun vegn messa en vigur il 1. da fanadur 2022.

Cun la revisiun parziala vegnan las taxas che las vischnancas ston pajar per valitaziuns da revisiun reducidas da 0,125 a 0,1 promils da la valur da nov.

https://www.gr.ch/RM/medias/communicaziuns/MMStaka/2022/Seiten/2022051201.aspx

50 onns Uffizi per la valitaziun d'immobiglias Grischun

Data da publicaziun: 27.01.2022

L'onn 1972 ha l'Uffizi da stimaziun cumenzà cun sia lavur. Quest onn festivescha el ses giubileum da 50 onns. Las incumbensas èn da princip restadas las medemas, la professiunalisaziun cuntinuescha dentant.

Gia il 19. tschientaner han ins fatg ponderaziuns davart la registraziun sistematica da las valurs da las immobiglias. Il motiv eran numerus incendis da vitgs, tar ils quals ils custs da construcziun stimads eran ina basa impurtanta per eventualas prestaziuns d'assicuranza ...

https://www.gr.ch/RM/medias/communicaziuns/MMStaka/2022/Seiten/2022012702.aspx

L'uffizi per la valitaziun d'immobiglias survegn ina nova direcziun

Data da publicaziun: 09.05.2019

La regenza grischuna ha nominà Gion-Reto Hassler sco nov manader da l'uffizi chantunal per la valitaziun d'immobiglias. El vegn a surpigliar questa funcziun il 1. da settember 2019.

La regenza grischuna ha elegì Gion-Reto Hassler da Maladers e da Donat, che ha 40 onns e ch'è geograf diplomà, sco nov manader da l'uffizi per la valitaziun d'immobiglias dal chantun Grischun ...

https://www.gr.ch/RM/medias/communicaziuns/MMStaka/2019/Seiten/2019050902.aspx

L'uffizi da stimaziun daventa l'uffizi per la valitaziun d'immobiglias

Data da publicaziun: 28.09.2017

La regenza ha mess en vigur la lescha davart las valitaziuns uffizialas d'immobiglias per il 1. da schaner 2018 e relaschà l'ordinaziun correspundenta. A medem temp ha ella er mess en vigur la lescha davart l'assicuranza d'edifizis per il 1. da schaner 2018 e concludì la revisiun parziala da l'ordinaziun correspundenta.

La finamira da las midadas da lescha è quella da simplifitgar ils process e la collavuraziun tranter l'uffizi da stimaziun e l'assicuranza d'edifizis dal Grischun ...

https://www.gr.ch/RM/medias/communicaziuns/MMStaka/2017/Seiten/2017092801.aspx

Collavuraziun pli effizienta tranter l'uffizi da stimaziun e l'assicuranza d'edifizis

Data da publicaziun: 28.09.2016

La regenza ha deliberà la missiva per ina revisiun totala da la lescha davart las stimaziuns uffizialas sco er la missiva per ina revisiun parziala da la lescha davart l'assicuranza d'edifizis dal Grischun per mauns dal cussegl grond. La finamira dals dus projects è quella da simplifitgar ils process e la collavuraziun tranter l'uffizi da stimaziun e l'assicuranza d'edifizis dal Grischun.

Il schaner 2014 ha la regenza dà l'incumbensa d'analisar la valitaziun da bains immobigliars tras l'uffizi da stimaziun (USt) ed il sectur d'assicuranzas da l'assicuranza d'edifizis dal Grischun (GVG) sco er da concepir l'entir sistem en moda pli effizienta e pli favuraivla ...

https://www.gr.ch/RM/medias/communicaziuns/MMStaka/2016/Seiten/2016092801.aspx