Navigation

Inhaltsbereich

Sin dumonda da la Secretariat da stadi per migraziun (SEM) e da l'organisaziun internaziunala per la migraziun (OIM) èn vegnids creads il cumenzament da l'onn 1997 uschenumnads posts da cussegliaziun per il return (PCR) en ils chantuns. Ils posts da cussegliaziun per il return èn vegnids incorporads tar ils chantuns en las organisaziuns u en ils uffizis existents che s'occupavan gia ussa da las categorias correspundentas da persunas estras. En il chantun Grischun ha il departament da giustia, polizia e sanitad (DGPS) surdà questa incumbensa a l'uffizi da migraziun e da dretg civil dal Grischun, partiziun "asil e return".
 
Il post da cussegliaziun per il return ha en emprima lingia l'incumbensa da promover en moda cumplessiva la partenza controllada e confurma a l'obligaziun da persunas dal sectur d'asil. Il post da cussegliaziun per il return cusseglia persunas pertutgadas en il cas singul ed elavura ensemen cun ellas plans individuals da return. L'agid per il return è ina promoziun activa da la partenza e dal return che porscha in sustegn en furma finanziala u en in'autra furma adattada.