Navigation

Inhaltsbereich

Plazzas da structuras dal di protegidas

Plazzas da structuras dal di protegidas èn purschidas per persunas cun impediments, che n'èn betg orientadas a la producziun. In accumpagnament agogic adequat vegn garantì.

Plazzas da lavur protegidas

Plazzas da lavur protegidas èn plazzas da lavur per persunas cun impediments. Ellas èn orientadas a la producziun, resguardan la capacitad da prestaziun da las persunas cun impediments e garanteschan in accumpagnament agogic adequat.

Accumpagnament da lavur

Accumpagnaments da lavur porschan a persunas cun impediments en plazzas da lavur da l'emprim martgà da lavur in tschert accumpagnament agogic. En cas da basegn vegn la patruna u il patrun cusseglià en temas agogics.

Plazzas da lavur integrativas

Plazzas da lavur integrativas èn plazzas da lavur en l'emprim martgà da lavur per persunas cun impediments. I na dat nagin accumpagnament agogic.