Cuntegn da la pagina

Cussegliaziun da studi e da scola media

Cussegliaziun da studi

La purschida sa drizza a gimnasiastas e gimnasiasts, ad absolventas ed absolvents d'ina scola media spezialisada u d'ina scola da maturitad professiunala sco er a persunas creschidas cun in diplom da maturitad (maturitad spezialisada, maturitad professiunala, maturitad gimnasiala) u ad absolventas ed absolvents d'ina scola auta che
• vulan frequentar in'universitad, ina SPF, ina scola auta spezialisada u la scola auta da pedagogia;
• vulan elavurar perspectivas per lur avegnir da scola e da professiun.

Nossas cussegliadras e noss cussegliaders da studi
• tractan ed infurmeschan davart pussaivladads da studegiar;
• gidan a tscherner in studi adattà;
• fan sche necessari tests dals interess u da la persunalitad;
• mussan perspectivas professiunalas suenter il studi;
• porschan ulteriurs servetschs sco uras da consultaziun da la chasa da scola, occurrenzas da tscherna dal studi.

 

Links

Lieus ed adressas
Annunzia online
Access direct a berufsberatung.ch per gimnasiastas e gimnasiasts
studium aktuell: newsletter per gimnasiastas e gimnasiasts
Documents / links
Formular da contact per tut las dumondas en connex cun la tscherna dal studi

Cussegliaziun per scolas medias

La purschida sa drizza a gimnasiastas e gimnasiasts, ad absolventas ed absolvents da scolas medias spezialisadas u da scolas medias commerzialas
• ch'èn malsegirs, sche la scola media è la dretga via;
• a las qualas ed als quals manca per il mument la motivaziun e l'energia necessaria per la scola.

Nossas cussegliadras e noss cussegliaders da scola media
• analiseschan la situaziun e sviluppan strategias da soluziun;
• sustegnan tar l'ir enturn cun las pretensiuns da la scola ed orienteschan davart soluziuns alternativas.

La cussegliaziun è gratuita per giuvenils che n'han betg anc terminà lur emprima scolaziun u cumplenì il 20avel onn da vegliadetgna.

 

Links

Lieus ed adressas
Annunzia online
Access direct a berufsberatung.ch per gimnasiastas e gimnasiasts

studium aktuell: newsletter per gimnasiastas e gimnasiasts
Documents / links
Formular da contact per tut las dumondas en connex cun la tscherna dal studi