Navigation

Inhaltsbereich

Giudicament e promoziun

Las scolaras ed ils scolas vegnan giuditgads tenor l’art. 41 da la lescha da scola. La fin da mintga semester retschaivan els in attestat da notas che po vegnir cumplettà d’in rapport davart l’emprender.

Davart la promoziun decida la persuna d'instrucziun da classa suenter avair consultà las autras persunas d'instrucziun da la scolara u dal scolar tenor l’art. 42 al. 1 da la lescha da scola a la fin da l’onn da scola, e quai sin basa da l'adempliment da las finamiras d'instrucziun sco er sin basa dal cumportament d'emprender e da lavurar e dal cumportament social da la scolara u dal scolar.

En l’ordinaziun da scola (art. 38ss.) sco era en las directivas concernent ils attestats e la promoziun chattais Vus tut las disposiziuns respectivas.

Survetsch da translaziun per discuors da geniturs

Tar discurs impurtants (p.ex. geniturs – uffant – persuna d’instrucziun), spezialmain en connex cun la promoziun e l’assegnaziun da scolaras e scolars è ina buna chapientscha dal linguatg indispensabla. En cas da basegn offrescha Verdi servetschs da translaziun professiunals.

Ulteriurs mussavias ed agids nizzaivels per il barat intercultural e per translatar en situaziuns da scola èn er da chattar tar Interpret