Navigation

Inhaltsbereich

Per las scolaras ed ils scolars da la 1. e 2. classa primara èn pussaivlas trais furmas da giudicament: 

1. Giudicament cun in attestat da notas (en il tool d’attestat)

2. Giudicament cun in attestat cun pleds (en il tool d’attestat)

Per il giudicament da la 1. e 2. classa primara stat vinavant a disposiziun en il tool d’attestat chantunal ultra da l'attestat da notas er l’attestat cun pleds. 

3. Giudicament cun in attestat en furma libra (text)

Tenor l’art. 41 al. 3 da la lescha da scola po il giudicament en la 1. ed en la 2. classa primara er vegnir fatg mo en furma d'in rapport davart l'emprender. Per questa furma da giudicament èn d’utilisar ils formulars correspundents. 

En il chau da l’attestat ston vegnir inditgads (exact sco en l’attestat da notas) en ils champs che stattan a disposiziun:
  • en cas d’in basegn spezial da promoziun: in rapport davart l’emprender agiuntà
  • en cas d’ina adattaziun da las finamiras da l’instrucziun sclerida dal servetsch psicologic da scola: il rom correspundent
  • en cas d’ina deliberaziun d’in rom d’instrucziun permessa da l’inspecturat da scola: il rom correspundent

Sch’i n’è betg avant maun in rapport davart l’emprender u sche la scolara u il scolar n’ha nagina adattaziun da las finamiras da l’instrucziun u deliberaziun d’in rom d’instrucziun, ston quests champs vegnir laschads vids.

Agid per emplenir quests champs en il formular survegnis Vus cun cliccar sin il champ giavischà e lura sin la tasta F1.