Navigation

Inhaltsbereich

Tudestg

Tudestg sco lingua franca orala e scritta è d'impurtanza centrala en la Svizra e sur ils cunfins da las regiuns linguisticas ora. En las regiuns rumantschas e talianas dal Grischun èn enconuschientschas dal tudestg indispensablas.

Il tudestg da scrittira duai vegnir promovì optimalmain en las scolas grischunas. Per promover l'abilitad da s'exprimer da las scolaras e dals scolars grischuns ha il departament d'educaziun mess en vigur las «Directivas davart la lingua da standard tudestg en la scola populara dal chantun Grischun». Questas directivas duain rinforzar la muntada dal tudestg da scrittira en la scola populara grischuna senza flaivlentar il dialect. Questa regulaziun vala dapi l'onn da scola 2006/07.


Studis scientifics fan attent ch'ina promoziun optimala dal tudestg da scrittira cumenzà gia avant l'entrada en scola. Tenor cunvegnientscha cun la Federaziun da las mussadras dal Grischun (FMGR) ha il departament d'educaziun dà a la Scola auta da pedagogia l'incumbensa d'elavurar in correspundent concept supplementar. Quest concept prevesa ina convivenza da dialect e tudestg da scrittira che vegn vivida e ch'è motivada conscientamain. Uschia pleda la mussadra almain durant la mesadad dals mezs dis per emna be tudestg da scrittira. A partir da l'onn da scola 2009/10 valan las reglementaziuns dal concept per tuttas scolinas dal chantun Grischun.

Rumantsch

Rumantsch è da muntada sco quarta lingua naziunala, sco lingua chantunala e sco emprima lingua dals Rumantschs, tant per il diever privat sco er public da la lingua.

En las scolas da lingua rumantscha è il rumantsch la lingua da scola. La vischnanca decida sch'ì vegn emprendì l'idiom u Rumantsch Grischun sco lingua d'alfabetisaziun.

Il plan d'instrucziun è concepì uschia che la lingua estra tudestg daventa pli e pli fitg la lingua d'instrucziun. Uschia è garantida la cumpatibilitad da scolas da lingua rumantscha cun il stgalim secundar II.

Talian

Talian è da grond'impurtanza per il martgà economic svizzer e per las relaziuns (inter-)naziunalas cun ils vischins Tessin ed Italia.

En las scolas da lingua taliana è l'emprima lingua estra tudestg dotada pli aut che l'emprima lingua estra en l'intschess tudestg, quai gia en il segund e cunzunt en il terz ciclus. Uschia vegn simplifitgada la midada sin il stgalim secundar II.