Navigation

Inhaltsbereich

En vischnancas plurilinguas ed en vischnancas tudestgas po la regenza – sin dumonda da la vischnanca – permetter da manar ina scola populara bilingua en l'interess da mantegnair la lingua tradiziunala.

Las scolas e classas bilinguas èn ina part stabla da la scola grischuna. Ellas cuntribueschan a moda impurtanta al mantegniment ed a la promoziun da las linguas minoritaras chantunalas e servan sco model per sumegliants projects en auters chantuns.

En las scolas bilinguas vegn instruida ina mesadad dals roms per tudestg, l'autra mesadad per rumantsch u talian. Las scolaras ed ils scolars emprendan uschia da l'entschatta da duvrar omaduas linguas sco instrument da patratgar e communicar. La finamira da questas scolas è da cuntanscher in'autra cumpetenza linguistica en duas linguas (cumpetenza da lingua materna en omaduas linguas).

Studis scientifics mussan che l'instrucziun bilingua augmenta la motivaziun per l'emprender linguas, ch'ella influenzescha a moda positiva l'acquisiziun da cumpetenzas linguisticas e ch'ella promova prestaziuns da transfer.

Infurmaziuns cuntinuantas èn da chattar en las directivas pertutgant manar las scolas u singulas classas bilinguas en il senn d'ina immersiun parziala.

Nua datti scolas/classas bilinguas en il chantun Grischun?

Il sistem da scola biling è vegnì introducì en scolas da vischnancas al cunfin linguistic ed en scolas ch'eran fin quà tudestgas.

  • Scola primara Bever (rumantsch/tudestg)
  • Scola primara Schlarigna (rumantsch/tudestg)
  • Scola primara La Punt Chamues-ch (rumantsch/tudestg)
  • Scola primara Malögia (talian/tudestg)
  • Scola Puntraschigna (rumantsch/tudestg)
  • Scola Samedan (rumantsch/tudestg)
  • Scola primara Trin (rumantsch/tudestg)
  • Scola primara Glion (tudestg cun classas bilinguas tudestg/rumantsch)
  • Scola primara Domat/Ems (tudestg cun classas bilinguas tudestg/rumantsch)
  • Scola da la citad da Cuira (tudestg cun classas bilinguas da scolina e primaras tudestg/rumantsch e tudestg/talian)