Navigation

Inhaltsbereich

Differentas fundaziuns e divers fonds gidan persunas e famiglias grischunas ch'èn en situaziuns da miseria.

Ils servetschs socials regiunals examineschan Vossa situaziun ed As sustegnan tar l'inoltraziun da la dumonda. Avais Vus dumondas u duvrais Vus sustegn? Fixai in termin da cussegliaziun. As drizzai per plaschair al servetsch social regiunal da Vossa regiun.

Survista dals servetschs socials regiunals en il chantun Grischun

Fundaziun Boner

La fundaziun sustegna persunas basegnusas. L'uffizi dal servetsch social administrescha l'import che la fundaziun ha mess a disposiziun e fa mintga onn in rapport davart ils pajaments per mauns dal cussegl da fundaziun.

Fundaziun Carl ed Elisabeth Caflisch

La fundaziun gida umans ch'èn vegnids en miseria pervia da malsogna u d'accident u per auters motivs. L'uffizi dal servetsch social administrescha l'import che la fundaziun ha mess a disposiziun e fa mintga onn in rapport davart ils pajaments per mauns dal cussegl da fundaziun.

Fundaziun Casal Bernard

Cun prestaziuns finanzialas unicas u cun prestaziuns annualas periodicas sustegna la fundaziun persunas e famiglias ch'èn vegnidas en miseria. La fundaziun sustegna mo burgaisas e burgais dal chantun Grischun, en spezial umans pli giuvens, pli vegls e malsauns, persunas cun impediments sco er persunas talentadas che n'han betg ils meds finanzials per ina scolaziun professiunala. Il cussegl da fundaziun decida – sin proposta da l'uffizi dal servetsch social – mintga quartal davart las dumondas.

Legat Willy-Bezzola

Cun ils meds finanzials vegnan sustegnids umans en miserias socialas en l'Engiadina, en la Bregaglia ed en il Puschlav. Davart las dumondas vegni decidì mintga emna.

Fundaziun R. & M. Bollinger

La fundaziun gida uffants cun dischavantatgs socials, cunzunt en ils territoris da muntogna. Ella sustegna ils uffants cun contribuziuns finanzialas u materialas (p.ex. giugarets, urdains da sport). Il cussegl da fundaziun decida – sin proposta da l'uffizi dal servetsch social – mintga mais davart las dumondas.

Fond da l'agid social

Il fond da l'agid social gida persunas e famiglias a surmuntar situaziuns da miseria acutas. Davart las dumondas vegni decidì mintga emna.

Fundaziun succurs d'enviern dal Grischun

Cun prestaziuns finanzialas u materialas (p.ex. vestgadira, letg, tastga da scola) gida la fundaziun durant in tschert temp famiglias e persunas ch'èn vegnidas en ina situaziun d'urgenza economica e sociala. Davart las dumondas vegni decidì mintga emna.

Dumonda a