Navigation

Inhaltsbereich

Las prestaziuns supplementaras tar la AVS e tar la AI gidan là, nua che las rentas e las entradas na cuvran betg ils custs minimals da la vita. Ensemen cun la AVS e la AI tutgan las prestaziuns supplementaras tar il fundament social da noss stadi.

Infurmaziuns detagliadas survegnis Vus tar l'institut d'assicuranza sociala dal Grischun.

 

Vossa vischnanca da domicil As gida en connex cun las formalitads per examinar e per annunziar prestaziuns supplementaras.

Sche Vus retirais ina renta da la AI, As drizzai per plaschair directamain a la Pro Infirmis dal Grischun.