Navigation

Inhaltsbereich

Sche las prestaziuns da las assicuranzas (p.ex. diarias u rentas da la cassa da dischoccupaziun, da l'assicuranza d'invaliditad, da l'assicuranza per vegls e survivents, da la Suva, da l'urden da cumpensaziun dal gudogn) n'arrivan betg a temp, exista sin basa da las directivas da la conferenza svizra da l'agid social (directivas da la COSAS) la pussaivladad d'in pajament anticipà fin che las prestaziuns d'assicuranza vegnan pajadas.

Il pajament anticipà sto vegnir restituì e vegn per regla scuntrà cun la cessiun da la prestaziun d'assicuranza per la perioda dal pajament anticipà. Eventuals surplis As vegnan pajads suenter la scuntrada da l'agid obtegnì cun las prestaziuns d'assicuranza.

Contact e cussegliaziun

Avais Vus dumondas u duvrais Vus sustegn? Fixai in termin da cussegliaziun. As drizzai per plaschair al servetsch social regiunal da Vossa regiun. Ils servetschs socials regiunals As gidan tar las formalitads per examinar e per annunziar pretensiuns envers l'assicuranza sociala.

Survista dals servetschs socials regiunals en il chantun Grischun