Cuntegn da la pagina

Denominaziuns extendidas dal dretg da burgais

Il dretg da burgais en vischnancas fusiunantas sa drizza tenor la nova vischnanca politica. Uschia sa mida il dretg da burgais per ina part da las burgaisas e dals burgais d'ina vischnanca fusiunada. A partir dal schaner 2018 han questas persunas il dretg da laschar inscriver – en il register da stadi civil – il num d'ina da lur anteriuras vischnancas burgaisas en parantesas davos il nov dretg da burgais. Quai sco renviament a la derivanza e senza ch'i resultia qua tras in nov dretg da burgais. L'inscripziun cumpara lura er en il passaport u sin la carta d'identitad.

Sche vischnancas fusiuneschan danovamain, èsi pussaivel da tscherner tranter ils dretgs da burgais successivs. La premissa è quella da cumprovar la derivanza da la famiglia fin al lieu d'origin respectiv.

Exempel: Pagig ha fusiunà l'onn 2008 cun St. Peter a St. Peter-Pagig, e St. Peter-Pagig ha danovamain fusiunà l'onn 2013 cun Arosa ad Arosa. Persunas che derivan da famiglias che avevan oriundamain il dretg da burgais Pagig, pon tscherner tranter "Arosa (St. Peter-Pagig)" ed "Arosa (Pagig)".

En cas da novas fusiuns sto la dumonda correspundenta vegnir inoltrada fin il pli tard 3 onns suenter che la fusiun è entrada en vigur. Per fusiuns ch'èn entradas en vigur avant la fin da l'onn 2017 finescha il termin d'inoltraziun ils 31 da december 2020. La dumonda sto vegnir inoltrada cun il formular uffizial a l'uffizi da stadi civil ch'è responsabel per il lieu d'origin.

Las taxas importan 75.– francs per ina persuna singula e 10.– francs per mintga ulteriura persuna che vegn inclusa en la dumonda. Conjugals u persunas che vivan en in partenadi registrà pon inoltrar ina dumonda cuminaivla. Uffants minorens pon vegnir inclus en la dumonda.

Ulteriurs detagls èn cuntegnids en il bloc d'infurmaziun dal formular da dumonda.