Cuntegn da la pagina

Natiralisaziun facilitada da conjugalas e da conjugals esters da persunas svizras

La conjugala estra d'in Svizzer resp. il conjugal ester d'ina Svizra po sa laschar natiralisar facilitadamain, sch'ella u sch'el: 
  • ha vivì en tut 5 onns en Svizra;
  • viva dapi in onn en Svizra e dapi 3 onns en cuminanza matrimoniala;
  • è integrada resp. integrà en Svizra;
  • respecta l'urden giuridic svizzer;
  • na periclitescha betg la segirezza interna ed externa da la Svizra.

Cun la natiralisaziun facilitada vegn acquistà il dretg da burgais chantunal e communal da la conjugala svizra resp. dal conjugal svizzer.

La confederaziun è cumpetenta per la natiralisaziun facilitada. Dumondas ston perquai vegnir inoltradas directamain a il Secretariat da stadi per migraziun SEM.

Formulars da dumonda ed infurmaziuns areguard ulteriuras natiralisaziuns facilitadas survegnis Vus tar il uffizi da migraziun e da dretg civil, tel. 081 257 2632 u sin la pagina-web dal Secretariat da stadi per migraziun SEM (www.sem.admin.ch).