Navigation

Inhaltsbereich

Vus pudais deponer da tut temp Voss numers d'immatriculaziun tar noss uffizi. Resguardai dentant per plaschair che er l'assicuranza vegn interrutta en cas d'in deposit.

Las taglias da traffic na ston betg pli vegnir pajadas a partir da l'emprim di suenter ch'ils numers èn vegnids deponids.

Ils numers che Vus deponis restan reservads per Vus durant 1 onn.

Per puspè metter en circulaziun ils numers d'immatriculaziun duvrais Vus in attest d'assicuranza electronic (AAE); quel vegn tramess da la societad d'assicuranza sin via electronica directamain a l'uffizi per il traffic sin via. Ils numers As vegnan alura surdads u tramess per posta per il di, a partir dal qual l'attest d'assicuranza è valaivel.

Cur ch'ils numers vegnan mess en circulaziun, pajais Vus ina taxa da deposit ed a partir da quest di er puspè la taglia da traffic.