Navigation

Inhaltsbereich

La dumonda d'asil sto vegnir fatga a chaschun da l'entrada en Svizra tar in post da cunfin avert u tar in center federal d'asil cun funcziuns procedura dal la Secretariat da stadi per migraziun (SEM). Mintga remartga, cun la quala ina persuna dat da chapir ch'ella dumonda la Svizra da la proteger cunter persecuziun, vala sco dumonda d'asil.