Navigation

Inhaltsbereich

Geners da documents d'identitad, valaivladad dals documents d'identitad e pretschs (tenor l'Ordinaziun federala davart ils documents d'identitad)


Gener dal document d'identitad Valaivladad Pretschs (incl. porto) 
Passaport creschids 10 onns 145.00 francs
Passaport uffants (0-18 onns) 5 onns 65.00 francs
Combi (passaport e carta d'identitad) creschids 10 onns 158.00 francs
Combi (passaport e carta d'identitad) uffants (0-18 onns) 5 onns 78.00 francs
Carta d'identitad creschids 10 onns 70.00 francs
Cartas d'identitad uffants (0-18 onns)  5 onns 35.00 francs
Passaport provisoric 12 mais / 1 viadi 100.00 francs (nagin porto)
 Passaport provisoric a la plazza aviatica 12 mais / 1 viadi 150.00 francs (nagin porto)


l passaport e la carta d'identitad vegnan tramess separadamain (lieus da producziun differents).

Las taxas ston ins pajar ordavant al center da documents d'identitad (en daner blut, cun carta EC u cun carta da credit) u a la vischnanca, cura ch'ins sa preschenta per far la dumonda.