Navigation

Inhaltsbereich

Da princip po in uffant vegnir adoptà da ses geniturs adoptivs futurs pir suenter in temp da tgira positiv d'in onn. L'autoritad d'adopziun è l'autoritad per la protecziun d'uffants e da creschids (APUC) al lieu da domicil dals geniturs adoptivs.

Sche l'adopziun vegn pronunziada en in stadi d'origin ch'è commember da la convenziun da Den Haag, po l'adopziun vegnir renconuschida gia suenter l'immigraziun da l'uffant en Svizra. La renconuschientscha è però pussaivla mo, sche la relaziun giuridica cun ils geniturs biologics scada dal tuttafatg tras quai.