Navigation

Inhaltsbereich

Ils projects da cultura cun in budget fin a 150 000 francs pon vegnir inoltrads a la promoziun da la cultura dal Grischun permanentamain e n'èn betg liads a termins d'inoltraziun. Las dumondas ston vegnir inoltradas almain 3 mais avant la realisaziun dal project (data dal bul postal). La decisiun vegn surdada a las petentas ed als petents per regla entaifer 4 emnas suenter l'entrada da la dumonda.
 
Ils projects cun in budget da passa 150 000 francs èn liads a termins d'inoltraziun uffizials. Las dumondas (incl. fegl da titel) pon vegnir inoltradas a la promoziun da la cultura dal Grischun trais giadas per onn. Ils ultims termins d'inoltraziun da l'onn current èn mintgamai:
ils 10 da favrer, ils 10 da zercladur, ils 10 d'october (data dal bul postal).

Las dumondas ston vegnir inoltradas almain 3 mais avant la realisaziun dal project. La decisiun vegn surdada a las petentas ed als petents per regla entaifer 4 emnas suenter l'entrada da la dumonda (a partir dal termin d'entrada uffizial).

A partir dal 1. da schaner 2014 èn ils termins d'inoltraziun liants per tut las petentas e per tut ils petents.


Remartgas 

Divergenzas previsiblas envers il preventiv dal project inoltrà da passa 15 % ston vegnir communitgadas en scrit a la promoziun da la cultura dal Grischun avant la realisaziun dal project.

Suenter l'inoltraziun dal rapport final e dal quint final ston las divergenzas da passa 15 % dal budget inoltrà vegnir motivadas en scrit. La contribuziun chantunala sa drizza tenor ils custs totals inditgads e tenor il budget dal project inoltrà. Ella po vegnir adattada proporziunalmain, sch'i dat reducziuns dals custs totals en il budget dal project.

Il project sto vegnir realisà entaifer 12 mais a partir dal mument che la decisiun (disposiziun dal departament u conclus da la regenza) è vegnida communitgada.