Navigation

Inhaltsbereich

07-07-2021 – La Regenza ha concludì d'extender las purschidas d'agid per persunas dependentas
La Regenza ha concludì ina meglieraziun successiva da las purschidas da l'agid simpel per persunas dependentas. La lavur sin via duai vegnir cuntinuada e cumplettada tras in post da contact e da consultaziun nov e pli grond en in lieu central. Ultra da quai vegn il focus mess sin la meglieraziun da las purschidas da l'abitar assistì. Per realisar questas mesiras ha la Regenza dumandà il Cussegl grond ulteriurs meds da 400 000 francs per il preventiv 2022. Ulteriuras infurmaziuns survegnis Vus qua.


06-04-2021 – Il chantun examinescha la purschida per persunas pertutgadas da dependenza

Il chantun Grischun dispona d'ina vasta purschida d'agid per persunas dependentas. Quai è il resultat d'in rapport che Infodrog, il Center naziunal da coordinaziun per dumondas da dependenza, ha elavurà per incumbensa da la Regenza. En il rapport èn dentant er vegnidas constatadas purschidas mancantas. Perquai examinescha la Regenza la purschida per persunas pertutgadas da dependenza en il chantun. Ulteriuras infurmaziuns survegnis Vus qua.

 

22 d'avust 2020 - 29 d'avust 2021 – Exposiziun speziala «Emblidads da la ventira. Mesiras repressivas per motivs da provediment en il Grischun»

Il Museum retic mussa l'exposiziun speziala «Emblidads da la ventira. Mesiras repressivas per motivs da provediment en il Grischun» en il rom da l'elavuraziun istorica da las mesiras repressivas per motivs da provediment. L'exposiziun metta il focus sin tschintg persunas pertutgadas ch'èn naschidas tranter ils onns 1881 e 1957. Gieus auditivs e documents d'archiv raquintan lur destins.

 

23-11-2020 – "AVRA ILS EGLS!" - Dis d'acziun cuminaivels cunter violenza 2020

Il Grischun metta in segn cunter violenza a chasa. Dals 25 da november fin ils 10 da december 2020 rendan il chantun e differentas organisaziuns attent cuminaivlamain a questas violaziuns dals dretgs umans en il mintgadi, e quai cun occurrenzas e cun acziuns. In'attenziun speziala dattan ils dis d'acziun quest onn als uffants ed als giuvenils che pateschan spezialmain da la violenza a chasa. Ulteriuras infurmaziuns survegnis Vus qua.

 

29-09-2020 – Nov med d'instrucziun "Agid u sforz? – Mesiras repressivas per motivs da provediment en il chantun Grischun"

En il rom da l'elavuraziun istorica da las mesiras repressivas per motivs da provediment cumpara in nov med d'instrucziun en tut las trais linguas chantunalas. Il carnet da leger "Agid u sforz?" ed il material accumpagnant appartegnent duain pussibilitar da tematisar en l'instrucziun en scola quest chapitel difficil da l'istorgia grischuna. Ils documents pon vegnir retratgs tar la Chasa editura per meds d'instrucziun.

 

24-08-2020 – Agid social – uffants e giuvenils pertutgads spezialmain

L'onn 2018 han 2674 Grischunas e Grischuns retratg almain ina giada agid social economic. Quai èn circa tantas persunas sco l'onn avant. Uschia è er la quota d'agid social restada constanta tar 1,4 pertschient. Stabil è er stà il dumber d'uffants e da giuvenils che retiran agid social: quasi mintga terza persuna che retira agid social ha main che 18 onns. Ulteriuras infurmaziuns survegnis Vus qua.

 

13-08-2020 – Nus midain chasa!

A partir dals 18 da settember 2020 n'è la direcziun da l'Uffizi dal servetsch social chantunal dal Grischun betg pli a la Gürtelstrasse 89, mabain da nov a la Loëstrasse 32.

A partir dals 22 d'october 2020 mida chasa er il Servetsch social regiunal da Cuira/Plessur/Imboden da la Rohanstrasse 5 da nov a la Loëstrasse 14/16.


09-04-2020 – Agid  e sustegn en cas da violenza en la lètg, en il partenadi ed en la famiglia

La situaziun actuala cun mesiras cunter la derasaziun dal coronavirus po chaschunar conflicts e provocar violenza en relaziuns ed en famiglias. Las persunas pertutgadas n'èn betg sulettas. Violenza a chasa è scumandada e n'è betg ina chaussa privata. En il Grischun porschan differents posts agid, protecziun e cussegliaziun. "AVRA ILS EGLS!", "HAJAS CURASCHI!": las purschidas da cussegliaziun e da sustegn stattan a disposiziun er vinavant a persunas pertutgadas. Ulteriuras infurmaziuns survegnis Vus qua.